دانلود قفل اثر انگشت کاملا واقعی باز قفل گوشی با اثر انگشت درون ICE Unlock Fingerprint ... دانلود قفل اثر انگشت کاملا واقعی mimplus.ir

ICE Unlock Fingerprint Secure یک برنامـه جالب به منظور باز قفل گوشی توسط اثر انگشت مـی باشد. دانلود قفل اثر انگشت کاملا واقعی با اسفاده از این برنامـه مـی توانید گوشی خود را با اثر انگشت باز کنید. درون ابتدا برنامـه هایی درون این زمـینـه ساخته شده بود کـه بیشتر جنبه تفریحی داشت، دانلود قفل اثر انگشت کاملا واقعی اما تمامـی عملیـات درون این برنامـه کاملا واقعی است. درست هست که گوشی شما سنسور اثر انگشت ندارد، اما این برنامـه قرار نیست از این سنسور استفاده کند بلکه از دوربین گوشی شما استفاده مـی کند. بدین ترتیب کـه از انگشت شما یک عتهیـه مـی کند و سپس طبق همان عکس، گوشی شما را باز مـی کند. درون ابتدای اجرای برنامـه از شما پین کدی درخواست مـی کند که تا درصورت بروز هرگونـه مشکل قادر بـه باز گوشی باشید. حالا انگشتتان را درون فاصله ۷ که تا ۱۳ سانتی متری از دوربین گوشی قرار بدهید. روی صفحه را لمس کنید که تا از اثر انگشتتان عگرفته شود. درصورتی کـه تصویر ثبت شده مناسب نبود با زدن گزینـه reshoot مجددا از اثر انگشت خودتان عبگیرید، درون صورت مناسب بودن عگرفته شده Verify Fingerprint رو انتخاب کرده و اثر انگشت خودتان را تایید کنید. درصورت تایید اثر انگشت، مراحل شناساندن اثر انگشت بـه اتمام مـی رسد و بعد از ان مـی توانید گوشی خودتان را با اثر انگشت خودتان باز کنید.

: دانلود قفل اثر انگشت کاملا واقعی
[باز قفل گوشی با اثر انگشت درون ICE Unlock Fingerprint ... دانلود قفل اثر انگشت کاملا واقعی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 07:54:00 +0000